Kayıt Kabul Koşulları

Hazırlık sınıflarımıza kayıt yaptırabilmek için, adayların, ortaokul 8. sınıftan mezun olmaları, Milli Eğitim Bakanlığınca liselere girebilmek için öngörülen sınava (LGS) katılmaları gerekmektedir. Adaylar özel okullar kayıt süresince LGS  puanına göre belirlenen 345 taban puanı doğrultusunda okul müdürlüğüne başvurarak kesin kayıt hakkı elde edebilir.

Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, velilerinin yazılı başvurusu üzerine yapılacak Türkçe (Yazılı) ve İngilizce (Yazılı/Dinleme-Okuma-Anlama) sınavları sonucunda, 9. sınıftaki dersleri izleyebilecek düzeyde olduğunun anlaşılması halinde doğrudan 9. sınıfa kayıt yaptırabilirler. Sınav sonuçlarında başarılı olmanın esası her iki dersin notlarının 70 puan olmasıdır.

Dengi okullarda hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş öğrenciler de, 9. sınıflarımıza başvurarak, okulumuzun hazırladığı Düzey Belirleme Sınavı ve görüşme sonucuna göre kontenjan dahilinde nakil yaptırabilirler.

Okulumuzun statüsüne uygun olarak öğretim yapan diğer resmi ve özel okullardan ara sınıflarımıza nakil başvurusu yapılabilir. Dengi okullardan ara sınıflara nakillerde, okulumuzun Düzey Belirleme Sınavı ve görüşme sonucuna göre kontenjan dâhilinde geçiş gerçekleştirilebilir.