Kayıt Kabul Koşulları

Hazırlık sınıflarımıza kayıt yaptırabilmek için, adayların, ortaokul 8. sınıftan mezun olmaları, Milli Eğitim Bakanlığınca liselere girebilmek için öngörülen sınava (LGS) katılmaları gerekmektedir. Adaylar özel okullar kayıt süresince LGS  puanına göre belirlenen 345 taban puanı doğrultusunda okul müdürlüğüne başvurarak kesin kayıt hakkı elde edebilir.

Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, velilerinin yazılı başvurusu üzerine yapılacak Türkçe (Yazılı) ve İngilizce (Yazılı/Dinleme-Okuma-Anlama) sınavları sonucunda, 9. sınıftaki dersleri izleyebilecek düzeyde olduğunun anlaşılması halinde doğrudan 9. sınıfa kayıt yaptırabilirler. Sınav sonuçlarında başarılı olmanın esası her iki dersin notlarının 70 puan olmasıdır.

Dengi okullarda hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş öğrenciler de, 9. sınıflarımıza başvurarak, okulumuzun hazırladığı Düzey Belirleme Sınavı ve görüşme sonucuna göre kontenjan dahilinde nakil yaptırabilirler.

Okulumuzun statüsüne uygun olarak öğretim yapan diğer resmi ve özel okullardan ara sınıflarımıza nakil başvurusu yapılabilir. Dengi okullardan ara sınıflara nakillerde, okulumuzun Düzey Belirleme Sınavı ve görüşme sonucuna göre kontenjan dâhilinde geçiş gerçekleştirilebilir.

Özel Kültür Anadolu Lisesine Kurum Yönetmeliğine uygun olarak, öğrencilerin kayıt ve kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

 

(a) Özel Kültür Anadolu Lisesine kontenjan dahilinde, her yıl  Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Lise Geçiş Sınavı (Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav) sonucu oluşacak Merkezi Sınav Puanı (MSP) ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları tarafından şubat ayında yapılan Öğrenci Kabul Sınavı (ÖKS) sonucu oluşacak puan ile öğrenci alınır.

 

(b) Okula kayıt olmak isteyen öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı, ilan edilme şekline göre, öğrenci velisinin izni alınarak doğrudan e-okul sisteminden ve/veya öğrenci velisinden resmî sınav sonuç belgesi teslim alınarak tespit edilir.

2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Taban Puanı 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüzdelik Dilimi 
385 %11