Bilim

2016-2017 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışmasında  " Akçaağaç Şurubu, Agave şurubu ve Glikoz kullanımının CAENORHABDITIS ELEGANS'TA Yaşam süresi, Yağ Depolama ve Obezite üzerine etkileri" isimli Biyoloji  Projemiz TÜBİTAK Ankara  Finallerinde Teşvik ödülü almıştır.

2016-2017 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışmasında  "Elektroeğirme Yöntemiyle Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanoağ Üretimi ve Tekstillere Uygulanması" isimli Kimya Projemiz TÜBİTAK 48.Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Avrupa Bölge İkincisi olmuştur.

2016-2017 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışmasında  " Akçaağaç Şurubu, Agave şurubu ve Glikoz kullanımının CAENORHABDITIS ELEGANS'TA Yaşam süresi, Yağ Depolama ve Obezite üzerine etkileri" isimli Biyoloji  Projemiz TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge  Birincisi olmuştur. (07-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara da yapılacak Finallere katılma hakkı elde etmiştir.)

2014-2015 öğretim yılı   Amerika da düzenlenen I – SWEEEP (International Sustainable Word  Energy ,Engineering Environmert Project Olympiad )

I-SWEEEP proje yarışmaları öğrencileri yarın için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak, bugünün zorlukları için onların yenilikçi fikirlerini almak, işbirlikçi ve rekabet ortamı yaratarak enerji, mühendislik ve çevre konularında araştırmaya yönlendiren ortaöğretim öğrencileri için  uluslararası bir yarışmadır.

 Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yüzlerce öğrenci hazırladıkları projeler ile global sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Seçkin ve Değerli bilim insanlarından oluşan jüri titiz bir çalışmayla projeleri değerlendirmektedir.

Yarışmaya  78 ülkeden 1500 farklı proje katılmıştır.  125 proje finalist proje olarak belirlenmiştir. Türkiye’den 15 proje finalist olarak belirlenmiştir.  Kültür Fen Lisesi öğrencilerimizden Selen Erpolat ve Ege Sanem Oturmaz öğrencilerimizin Biyoloji Öğretmeni Özlem Dolmaz Çelik danışmanlığında gerçekleştirdikleri ‘Bitkilerin Dili Biyoherbisitler ‘ (LANGUAGE OF THE PLANTS BIOHERBICIDES)  isimli proje finalist olma başarısını gerçekleştirmiş finallerde ise ‘ONUR’ ödülüne layık görülmüştür.

2014-2015 öğretim yılı    "Selenyum, E Vitamini ve Tarım İlaçları " isimli Biyoloji  Projemiz 24.MEF - EBAV Araştırma Projeleri  Yarışmasında  sergilenmeye değer görülmüştür .

2014-2015 öğretim yılı    "Likenlerin Biyomonitör Özellikleri ile Hava Kalitesinin İzlenmesi " isimli Biyoloji  Projemiz 24.MEF - EBAV Araştırma Projeleri  Yarışmasında  sergilenmeye değer görülmüştür .

2014-2015 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışmasında  "Elektronik Denetleme Sistemlerinin Optimal Çözümünün Matematiksel Modellemesi" isimli Matematik  Projemiz TÜBİTAK Marmara elemelerinde sergilenmeye değer görülmüştür.

 2014-2015 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışmasında  "Biyomonitör Organizma Olarak Artemia salina’da Çevre Kirleticilerinin Biyolojik İzleri" isimli Biyoloji Projemiz TÜBİTAK Marmara elemelerinde sergilenmeye değer görülmüştür.

2013-2014 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması 17-20 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılmıştır. "İpek Giydirilmiş Hücreler" ve " Plankton-Enerji Santrali" isimli 2 Kimya Projemiz sergilenmeye hak kazanmıştır.

Aynı projeler MEF-EBAV proje yarışmasında da sergilenmeye değer görülmüştür. 20 Mayıs 2014 tarihinde yarışma sonuçları açıklanacaktır.

2012-2013 TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje yarışmasında Kimya dalında “C.elegans’ta Tuz Kemotaksisi Öğrenme Modeli ve  Serotonin Etkisi” adlı projemiz TUBİTAK Avrupa  Marmara Bölge 3.sü olmuştur.