Bilim

 2013-2014 öğretim yılı  TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması 17-20 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılmıştır. "İpek Giydirilmiş Hücreler" ve " Plankton-Enerji Santrali" isimli 2 Kimya Projemiz sergilenmeye hak kazanmıştır.

Aynı projeler MEF-EBAV proje yarışmasında da sergilenmeye değer görülmüştür. 20 Mayıs 2014 tarihinde yarışma sonuçları açıklanacaktır.

2012-2013 TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje yarışmasında Kimya dalında “C.elegans’ta Tuz Kemotaksisi Öğrenme Modeli ve  Serotonin Etkisi” adlı projemiz TUBİTAK Avrupa  Marmara Bölge 3.sü olmuştur.