İstanbul Projesi

Birey, toplumun bir parçasıdır ve yaşadığı çevreyle var olur. İnsan yakın çevreden uzak çevreye doğru bilgi sahibi olur ve algısı bu şekilde gelişir. Bu nedenle yaşadığımız, var olduğumuz şehir olan İstanbul’u her yönüyle tanımanın bize hem sosyal hem de kültürel alanda pek çok fayda sağlayacağını düşündük.

İstanbul, ülkemizin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Tarihi açıdan pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Tarihsel ve kültürel miras bakımından eşsiz değerlere sahiptir. Okulumuzda “İstanbul Projesi” adı altında yapılan çalışmayı Sosyal Bilgiler bölümü olarak 4, 5 ve 6. Sınıflar kapsamında yürüteceğiz. Yapacağımız etkinlik, sunum, oyun, video gösterimi vb. çalışmalarla İstanbul’un kültürel, tarihi ve sosyal ögelerini öğrencilerimize kazandırmaya çalışacağız. Bu kapsamda derslerimizde zaman zaman İstanbul temalı konular işleyerek etkinlik, sunum, video gösterimleri ve küçük sınıf içi oyun ve yarışmalarla öğrencilerimizin bu yönde donanımlı ve farkında olmasını hedefliyoruz.