Değerler Eğitimi

Bir birey ve toplumun bir parçası olarak çocukların ruh ve beden sağlığını koruyup yaşamlarını sürdürebilmeleri için içinde yaşadıkları toplumun sevgi, saygı, sorumluluk, onurlu olma, özgür olma, elinden gelenin en iyisini yapma, hoşgörü gibi insani değerleri öncelikle bilmeleri gerekir. Bu değerleri bilmenin ardından bunları davranışa dönüştürmeleri hem kendilerine hem de topluma yarar sağlayacaktır. İnsanların yaşamlarını etkileyen ve şekillendiren bu değerler, gözlem ve etkileşimlerle yaşayarak, hissedilerek öğrenilir.

Bu anlamda insani ve etik değerlerin kazanılması bir eğitim süreci olarak ele alınabilir. Kısaca “Değerler Eğitimi” dediğimiz bu süreç ilk önce aile içinde başlar ve okul çağlarında hem evde hem okulda devam eder. Okuldaki eğitim süreçlerinde değerler; ilgili ders konularıyla, rehberlik biriminin çalışmalarıyla, öğretmenlerin çocuklara yaklaşım ve davranış biçimleriyle pekiştirilir. Okulun her kademesinde çocukların yaş düzeyine uygun etkinliklerle değerlerin kazandırılması ve davranışa dönüştürülme çalışmaları desteklenmelidir. Bu tür çalışmalar okulda verilen eğitim kalitesini de olumlu olarak etkiler ve geliştirir.  Akademik başarının artmasına olumlu katkıda bulunur.

Eğitim çalışmalarında “Değerler Eğitimi” önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir.  Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları yolunda onlar için tasarladığımız yardımcı ögelerden biri olan değerler eğitiminin önemi Kültür Anayasası’nın birçok maddesinde de (Madde No: 3, 4, 5, 7, 11, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28)  yer almaktadır. Değerler eğitimini anaokulundan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar kesintisiz olarak eğitimin her kademesinde sunmaktayız.

Değerler eğitiminde çocukların algılarının açıklığı önemli bir göstergedir. Bunu dikkate alarak bir dersin konusunun içinde ya da bir rehberlik birimi etkinliği olarak, değişik eğitim yöntem ve teknikleri ile bir öğretim yılı içinde planlı bir değerler eğitimi vermekteyiz.  Değerler eğitiminde, değerlerin öğretim yılları arasındaki geçişlerinin ve sürekliliğinin sağlanmasına dikkat ediyoruz.

Küreselleşen dünyanın bir vatandaşı olarak “Kültür’lü olmak”; kendisine, ailesine ve dünya toplumuna karşı sorumluluklarının bilincinde olmaktır. Üretken, kültürel değerlerini koruyan, bilim ve teknolojiye önem veren, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı olan, temel insani değerlere uygun davranışlar sergileyen  bir birey olmaktır. Bu birey dün vardı, bugün var ve yarın da olacaktır.