Değerler Eğitimi Programı

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ
ÇALIŞMALARI AYLIK KONU VE KAVRAMLAR LİSTESİ
AYLAR İLKOKUL ORTAOKUL
EYLÜL - EKİM Nezaket Kuralları Cömert Olmak
KASIM Arkadaşlık Emek Vermek
ARALIK Aile Olmak  Kişilik Sahibi Olmak
OCAK-ŞUBAT Toplu Ortamlarda Davranış Kuralları Kendini Tanımak Kendini Bilmek
MART

Zamanı, Sağlığı,

Nimetleri Verimli Kullanmak  

Samimiyet 

  

NİSAN Şiddetten Uzak Durmak Karşılıksız İyilik Yapmak
MAYIS - HAZİRAN Sağlıklı Yaşamak Kul Hakkına Dikkat Etmek