Değerler Eğitimi Programı

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ
ÇALIŞMALARI AYLIK KONU VE KAVRAMLAR LİSTESİ
AYLAR İLKOKUL ORTAOKUL
EYLÜL - EKİM Nezaket Kuralları Cömert Olmak
KASIM Arkadaşlık Emek Vermek
ARALIK Aile Olmak  Kişilik Sahibi Olmak
OCAK - ŞUBAT Toplu Ortamlarda Davranış Kuralları Kendini Tanımak Kendini Bilmek
MART Zamanı, Sağlığı, Nimetleri Verimli Kullanmak   Samimiyet   Çanakkale ve Tarih Bilinci
NİSAN Şiddetten Uzak Durmak Karşılıksız İyilik Yapmak
MAYIS - HAZİRAN Sağlıklı Yaşamak Kul Hakkına Dikkat Etmek