ESOL

2-8. sınıf öğrencileri İngilizce becerilerini Cambridge Üniversitesi'nin hazırladığı uluslar arası ESOL sınavlarına katılarak belgeliyorlar.