İnovatif Kişiye Özel Rehberlik Anlayışı

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

KÜLTÜR KOLEJİ FEN LİSESİ

YAPILANDIRILMIŞ İNOVATİF KİŞİYE ÖZEL REHBERLİK ANLAYIŞI

Kişisel inovasyon okulda ancak okulla birlikte mümkün anlayışından hareketle alışıldık okul rehberliği anlayışını öğrencilerle birlikte öğrencilerin yararına nasıl geliştirebiliriz sorusuyla  yola çıktık. Mottomuz: Neden Olmasın?

                         Neden olmasın !!!

-           Yeni bir bakış açısıyla diyorsunuz…

            *Neden olmasın

-           Yepyeni bir sen diyorsunuz yani…

           *Neden olmasın….

           -Evet, neden olmasın….   

9. Sınıf PDR Teması

 İdeal Benlik Tasarımı

Öğrencilerin TEOG yorgunluğuyla başladıkları yeni öğrenim hayatlarında her zamankinden daha fazla anlaşılmaya ihtiyaç duydukları bir gerçek. Zorlu lise müfredatının okula uyum süreçleriyle birleştiği bu dönemde ergenlerin yaşamında okul rehberliği, destekleyici, önleyici ve geleceğe yatırım yapan bir anlayışı benimsemiştir. Öğrencinin akademik yetkinlik ve gelişimsel yeterlilik skalasında kendisini gördüğü nokta ile varmak istediği nokta arasındaki  ‘farkındalık’ süreçlerinin değerlendirliği 9. Sınıf rehberlik programının temel kazanımı öğrencinin kendini keşfetmesi ve gelecekte yapabileceklerine ilişkin potansiyelinin farkına varabilmesidir.

10. Sınıf PDR Teması

Yılmazlık Geliştirme/ İyileştirme Süreçlerim…

Günümüzün ergenleri çok seçenekliliğin yarattığı stresle boğuşurken aynı zamanda kendilerini  çevrelerinin beklentilerini yerine getirmekle sorumlu hissediyorlar. Ders başarısı, sınav başarısı, üretken ve yaratıcı olma mücadelesi, çok yönlü, her yere yetişme temposu erken yaşta zaman zaman stres faktörlerine teslim olmalarına neden olabiliyor. Sınav kaygısı, ergenlik sıkıntıları, yaşadığımız dünyaya ilişkin kaygılar ve nihayetinde varoluşsal sıkıntılar; ergenlerin ‘başa çıkabilme mekanizmalarını’ oldukça zorluyor.  10. Sınıf okul reberlik programının ana fikrini, ergenlerin kendi içlerinde yer alan yılmazlık özelliklerini fark etmeleri olarak belirledik. Çağdaş pedagoji içinde önemi gittikçe artan bir kavram olarak ‘yılmazlık’, öğrencinin yaşadığı stresli yaşam olaylarına karşın duygusal sağlamlık ve akademik başarı elde edebilmesini sağlayan mekanizmayı araştırmaktadır. Çağdaş pedagojik bir yöntem olarak yılmazlık geliştirme programları, öğrencinin kendi gizil güçlerinin farkına varabilmesi ve kaygı, stres gibi olumsuz duygularla baş edebilmesini içermektedir. İyileştirme süreçlerinde de öğrenciler, kendilerinde yeniden gözden geçirilmesi gereken geliştirmeye açık yönlerini keşfederler ve 10. Sınıf rehberlik programında yer alan etkinliklere katılırlar.

11. Sınıf PDR Teması

Çözüm Ortaklarım/ Destek Sistemlerim…

Yüksek öğrenime uzanan köprünün artık kurulduğu zaman dilimi olarak 11. Sınıf, ergenlerin sosyal çevrelerini iyice tanıyıp anlamlandırdıkları,  geleceğe ilişkin olası fırsatları değerlendirebildikleri lise dönemine ilişkin tırnak içinde bir olgunluk dönemi olarak nitelendirilebilir. Verilen kişilik hizmetlerinin meyvelerinin toplandığı, ergenin kendi geleceğine ilişkin planlar yapmaya başladığı, aile ve okulla kurulan sağlıklı bağların daha da önem kazandığı bu süreçte okul rehberlik uygulamaları, öğrencilere kendi hedef ve alternatiflerini somut olarak ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunar. Çözüm ortaklığı, gençlerin ilgili konularda en taze ve güncel bilgileri alabilecekleri kaynakları sağlar; destek sistemleri sayesinde de öğrenciler sağlıklı ‘karar verme’ becerilerini edinirler.

11. sınıf aynı zamanda üniversite hazırlık çalışmalarının son hız başladığı dönemdir. Arık birer üniversite adayı olarak öğrencilerden beklenen aynı zamanda kendi ‘üniversite yolculuklarının’ istikametini belirlemeleridir.

Ergenlerin gelecek planlarının somutlaştığı ve hedef odaklı çalışmaların ana karakteri oluşturduğu 11. Sınıfta okul rehberliği uygulamlarında hareket noktası ergenler için çözüm ortakları ve destek sistemleri olarak belirlenmiştir.

12. Sınıf PDR Teması

Gelecek Tasarımım

Mezuniyet yılı aslında tüm ergenler için artık dış dünyaya açılma, geleceğini projelendirme ve bir bakıma da kendi kanatlarıyla uçmayı deneyimleyecekleri kritik bir süreçtir.

Elbette üniversite sınavına ilişkin akademik hazırlıklar öğrencinin tüm vaktini alırken, lise yaşamı boyunca edindiği iç disiplin, motivasyon ve gelecek perspektifi üniversite adayının sınav sürecini sağlıklı yönetmesini sağlamaktadır.

Üniversite hazırlık sürecinde yapılandırılan Mentorluk Sistemi adayın performans takibinin sıcak bir şejilde yapılamasını sağlarken aynı zamanda sınav kaygısını kontrol edebileceği bir yol arkadaşlığını da sğlamaktadır. Okul içinde bir üniversite adayı olarak yalnız olmadığını hisseden öğrenciler, mentorlerine her an ulaşabilmektedirler.

Aynı zamanda meslek seçimi ve meslekleri tanıma aşamasında da Kültür Fen Lisesi öğrencileri profesyonel iş yaşamıyla içiçedirler.  Üniversite gezileri ve Kültür Üniversitesi ile yürütülen Kültürlü Meslek Akademisi programı sayesinde tüm öğrenciler henüz üniversiteye girmeden; tüm bölümlerin derslerine girmiş; atölye ve laboratuarlarında ders yapmış olarak Kültür Fen Lisesi’nden mezun olmaktadırlar.

Mesleki bilgilendirmeye paralel olarak ‘Kariyer Planlama Süreçleri’ ve olası ‘Kariyer Olanakları’ her bir öğrenci için kendi kişisel özellikleri ve öğrencilik deneyimleri bağlamında bilimsel olarak tasarlanır. Akademisyenler tarafından bilgilendirilen öğrenciler üniversite ve bölüm tercihlerinde bulunurken aynı zamanda kendi gelecek tasarımlarını da kurgularlar.

Yeni endüstri devrimi Endüstri 4.0, her devrim sürecinde olduğu gibi yine kendi gerçiklik ortamını yaratıyor. Gelecek kuşaklar evrensel bilgiyi kullanabilen, teknoloji üreten, takım çalışması içinde lider olabilen yaratıcı ve analitik kişiler olacaklardır.

Yeni endüstri yeni bireyi de zorunlu kılıyor. Bu ‘Yeni Birey’i de yine eğitimle yapılandıracağız.  Bu baş döndürücü hız içinde öğrencilerimizi sevgiyle sahiplenirken koşulsuz kabul göstererek ruhlarını besleyecek huzurlu bir ortam yaratmak en öncelikli hedefimiz.

                                                                        Uzman Rehber & Psikolojik Danışman 

                                                                                                Elif Kaleli