Atık Yağ Toplama

ATIK YAĞ TOPLAMA

Bu kampanya ile atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanılması konusunda öğrencilerimizde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece bir litre atık yağ ile doğada bir milyon litre suyun kirlenmesini önlüyoruz.