MathematIcs

Kültür İlkokulunda Matematik derslerinde öğrencilerin günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamaları, iyi bir aritmetik becerisi sağlamaları, mantıksal ve uzamsal düşünebilmeleri ve matematiksel ifadeleri farklı derecelerde kullanma becerilerine sahip olmaları hedeflenir. Öğrencilerin etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesi ve anlaması sağlanır.

Kültür İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönü fark ettirilir ve en önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesiyle hareket edilir.

Matematik; kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerisiyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Bireyin bir matematik sorusu çözerken geliştireceği düşünme tarzı, günlük hayatta karşılaştığı bir problemi çözmek için geliştireceği düşünce tarzından çok da farklı değildir. Okulda, öğrenme farklılıklarını dikkate alarak çoklu zekâ kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararın en yüksek düzeye çıkarılması hedeflenir. Öğrenciler sınıf içi etkinliklerde, dijital platformda yapılan yarışma ve çalışmalarda, matematik yarışmalarında, proje ve sergilerinde aktif görev alırlar.

Konu sonlarında yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerin bilgi düzeyleri ölçülerek test sınavı becerileri geliştirilir. Bölüm içinde planlanan çalışma programları sayesinde öğrencilere ek çalışmalar sunulur.

Öğrencilerimiz “Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması ve İstanbul Bilim Olimpiyatları” yarışmalarında kendilerini akranları arasında deneme fırsatı bulurlar.