TurkIsh

TÜRKÇE

Kültür İlkokulunda, 1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır. Türkçe dersleri; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarını içeren çalışmalarla örülüdür. Böyle bir eğitim kuşkusuz öğrencilerin eğitim hayatında onlara büyük bir destek sağlayacaktır. Öğrencilere düşünerek, sorgulayarak okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Ayrıca ilkokul sonunda öğrenciler Türkçe dersleri kapsamında aşağıdaki becerileri kazanır:

 

• Anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

• Türkçeyi sever ve özenle kullanırlar.

• Topluluk karşısında konuşma yapabilecek şekilde yetişirler.

• Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini sözlü ve yazılı olarak ifade ederler.

Her yıl en az iki tiyatro oyununda oynamış ya da en az iki tiyatro oyunu izlemiş olurlar.

• Çalışmalarını hazırlarken araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini öğrenir ve kullanırlar.

• Yaptıkları çalışmalarla bireysel ya da grup olarak sunum becerilerini geliştirirler.

• Okumayı zevk ve alışkanlık haline getirirler.

• Her yıl 1. sınıflar en az 14 kitap, 2. sınıflar en az 20 kitap, 3. sınıflar en az 15 kitap (2 ve 3.sınıflar en az 20 kitap yapalım.) ve 4. sınıflar en az 30 kitap okur ve incelemesini yaparlar.

• 1,2,3,4. sınıfta düşünme becerilerini geliştirmek adına P4C dersi alırlar.