AdmInIstratIve CouncIl

Veli Konseyi Çalışmaları

Okulumuzun veli konseyi her eğitim öğretim yılının başında açık oylama ile oluşturulur. Konseyde her sınıftan bir velimiz yer almaktadır. Bir eğitim öğretim döneminde en az iki kere, ihtiyaç halinde daha fazla olmak üzere veli konseyi yönetim kurulu üyeleri ve tüm üyeler bir araya gelir. Yıl içerisinde velilerimiz tarafından saptanan ihtiyaçlar ve öngörüler doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirilir.  Kültür Koleji İlkokulu ailesi olarak bu projelerde amacımız öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve sürekliliğini sağlamaktır. İş birliği içerisinde yürütülen bu projeler aynı zamanda birliktelik duygusunu pekiştirerek öğrencilerimizin topluma faydalı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktadır.